Banderoleudstyr

BANDEROLERING

Få det bedste ud af BANDEROLE processen.
Hvad den kan og ikke kan

Proces: Med banderolering placer man et papir/foliebånd også kaldet tape, omkring sit produkt. Denne tape enten svejses med varme eller med ultra sonic således den holder fast om produktet. Banderolering kan kun udføres automatisk eller fuld automatisk. Inden banderolering skal produktet positioneres om der er tale om 1 stk. eller flere, så skal den endelige position være til stede inden banderoleringen gennemføres og denne position skal være geometrisk stabil. (se artikel om geometrisk stabilitet ved emballering) For man kan foretage en korrekt banderolering skal produktet være positioneret med tilstrækkelig anlægsflade, der sikre at tape forstræk kontra pil højde vil tillade at tapen forbliver forspændt efter at modtryksplade fjernes. Man kan banderolere både hårde og bløde produkter, men med begrænsninger for begge typer af produkter. Den generelle begrænsning er anlægsfladens størrelse, der skal typisk skal være større end 50mm og plan. Banderolering er velegnet til produkter der yder ringe modstand for opstramning da man med banderole processen kan opstramme stort set neutralt.

Sal-Tech Easy Packaging Banding Guide #1 Sal-Tech Easy Packaging Banding Guide #2

I forhold til de forskellige processer vil det udstyr der finder anvendelse:

 • Manuelt:
  Papir omslag der lukkes med tape, hertil kræves ingen maskiner eller udstyr.
 • Semi automatisk:
  Til mit kendskab eksisterer der ikke udstyr for semi automatisk banderolering, udover hjælpe udstyr bygget ind i linjer for banderole af udfald fra produktion.
 • Automatisk:
  Generelt: Ringbinding er ikke mulig, sal-tech easy packaging har dog mulige løsninger hvor der laves åbne/ lukke rammer, således dette er muligt. Produkt størrelse begrænses af ramme dimension og produktets diagonal om det skal kunne drejes 90 grader inden i rammen.

  • Banderole maskiner fører selv tapen frem. Der findes 2 hoved former:

   • Tapen bakkes op i en loop form og står klar for næste banderole. Intet produkt kan være i maskine mens denne proces udføres. Ved aktivering trækkes tapen til og opstrammes fra få kg/gram op til omkring 20 kg max. Et eksempel herpå er STEP Band 800
   • Banderole maskiner der skyder tapen rundt i rammen og ved aktivering trækkes tapen ind om produktet og tapen svejses. . Et eksempel herpå er STEP Band 1000, 1100 og 1200


  Typiske produkter der kan banderoleres automatisk:
Sal-Tech Easy Packaging Banded Products
 • Fuld Automatisk:
  Generelt: Ringbinding er ikke mulig, sal-tech easy packaging har dog mulige løsninger hvor der kan laves åbne/ lukke rammer, således dette er muligt. Pakke størrelse begrænses af ramme dimension og emnets diagonal, om det skal kunne drejes 90 grader inden i rammen.
  • Tajco løsninger: Udstødnings rør haler bundet til bag plade med syning af banderolen. Fuld automatisk løsning med kapacitet på omkring 16-20 per minut.
  • Novo Nordisk. Problem lille grundflade på produkt der kommer opret stående i Møller & Davidcon automatisk anlæg for pakning af insulin penne. Løsning: Sidevendt maskine.
  • Problem: Grafisk produkt der består af helt ned til 2 stk. A4 papir der ønskes banderoleret. Løsning: Stram til over modholdsplader der er justerbare i forhold til produktet, herved knækkes banderolen over kanten og efter følgende holdes det tynde set af papirer sammen.


Projekt specificeret og mere avanceret banderoleudstyr, branche relateret kan laves i opgave.

Tape Typer:

 • Papir tape:
  • PW ”Paper White” papir hvidt eller PB ”Paper Brown” papir brunt, 70, 80 eller 90 gram/m2 med polypropylen coating 1 eller 2 sider, typisk omkring 20my, bredde 20, 30, 40, 50mm
 • Folie tape:
  • FTN typer beregnet for Ultra Sonic svejsning, PolyPropylen , 125-135my mælket klar eller indfarvet, velegnet for trykning af 1 til 8 farver, bredde 15, 20, 30, 40, 50mm
  • PEHD typer beregnet for Ultra Sonic svejsning, Low Density PolyEthyen 80- 85my meget klar, bredde 15, 20, 30, 50mm
  • FTB typer beregnet for varmesvejsning, PolyPropylen, 90, 100, 110my, bredde 20, 30, 40mm
  • FWG typer beregnet for Ultra Sonic svejsning, skummet PolyPropylen, 120, 170, 210my, hvidt sølv udseende, velegnet for trykning af 1 til 8 farver, bredde 15, 20, 30, 50mm


Oplægning:
Ved ordreafgivelse på banderolebånd er oplægningen meget vigtigt at kende. Typisk leveres bånd på en indvendig kerne diameter på Ø40, Ø50 eller Ø76. Antallet af meter per opspolning, afslutnings metoden, geometrisk låst eller tape er forhold man bør kende set i relation til det udstyr båndet skal anvendes.


Miljø forhold:
PP og LDPE materialets sammensætning, er af særlig interesse da dette ofte varmsvejses:
PP eller LDPE Homopolymere      ca. 97 %
Kridt ca. 2-3 %
Farve pigment ikke giftigt ca. 1-2 %


Toksiske og reaktions egenskaber: 

Polypropylene/Polyethylen er kemisk og biologisk inaktiv.
Polypropylene/Polyethylen kan benyttes direkte i forbindelse med fødevarer. 

Fysisk kontakt: 

Der er ingen risiko, udover den mekaniske. 

Svejsning af PP/LDPE materiale: 

Det anbefales af Arbejdstilsynet, at svejsedampe fra plastsvejsning ventileres til det fri, hvor det er muligt. Ved svejsning ved en temperatur under 150° må røg og dampudvikling anses for at være minimal, uden nogen fare. Det anbefales dog altid at sørge for passende udluftning af hensyn til det almindelige velbefindende. 

Det anbefales ikke at varmsvejse PET - Polyester uden reel af sugning og da alene for automatiske anlæg hvor betjeningspersonalet ikke befinder sig tæt på svejsezonen. 

Både PP og LDPE kan ultralyds svejses uden at der behøves etableret af sugning, da alle svejse dampe ind kables i svejsezonen. 

Brændbarhed: 

Når polypropylen opvarmes i luft, vil materialet smelte ved ca. 165 - 170° og dekomposition vil begynde ved omkring 300° med frigivelse af lav molykylære hydrokulstoffer. Selvantændelse sker ved 380°. 

Forbrænding: 

Kontrolleret forbrænding anbefales. Når antændt vil materialet fortsætte med at brænde, selv efter at antændelseskilden er fjernet. Dekompositionsprodukterne fra forbrændinger er H20 og CO2 . Hvis afbrændt ved lav tilstedeværelse af ilt vil forbrændingen også producere monooxide, hvilket er giftigt. 

Genbrug: 

Henholdsvis som papir og plast genbrug er muligt. 

Beslægtede områder: 

Omsnøring med bånd, der anvender plast ”bånd” der svejses 

Snorbinding, der anvender plast, gummi, viskose mv. til at binde omkring produktet.

Forfatter til artiklen:

Gunnar Salbæk

CEO/Industrial Design med 20års erfaring i fagområdet.