Pallevikling og palleomvikling

Pallevikling - lær alt om palleomvikling

Hvordan du får det bedste ud af vikling.
Hvad det kan og ikke kan

Typisk udstyr for pallevikling:

Manuelt Håndfilms sæt Semi Automatisk EXP-308 Automatisk EXP-501 Fuld Automatisk EXP-702
Manuelt
Håndfilms sæt
Semi Automatisk
EXP-308
Automatisk
EXP-501
Fuld Automatisk
EXP-702

Proces: Med vikling tilfører man en folie omkring et eller flere produkter med det formål at stabilisere, beskytte, tyveri sikre godset. Der er to hoved grene af processen. Vertikal vikling kendt som pallevikling og horisontal vikling kendt ved samme navn. I forbindelse med at man tilfører folie kan man ved den forspændning og forlængelse man tilfører folien, tilfører folien sekundære egenskaber pga. af dens stræk og krympeforhold. Alle produkter der kan modstå trækket fra folien kan principielt vikles. Det er således vigtigt at det produkt der skal vikles kan stabileres og fastholdes før og under, at processen gennemføres.

Forbehandling af folien ved vikling:

 • Bremse forstræk direkte fra rullen, kernen bremses, produktet/pallen trækker folien af rullen.
 • Bremse forstræk via rullesystem, rullerne bremses, produktet/pallen trækker folien igennem rullerne.
  • Mekanisk justerbar bremse forstræk
  • Magnetisk/elektrisk justerbar bremse forstræk
 • Motoriseret forstræk via rullesystem, rullerne reguleres, produktet filmes med små angrebskræfter.
  • Fast for stræks grad
  • Variable for stræks grad
 • Forbehandlet folie, der benyttes i forbindelse med overnævnte processer.
  • Fortrukket folie
  • Perforeret folie

Begreber ved pallevikling –Vertikal vikling:
 • Pallevikling almindelig: Pallen vikles for stabilitet under transport i dag til dag distribution.
  • Alm. Klar folie for den almindelige distribution
   • Pallevikling almindelig og opbevaring: Pallen vikles for stabilitet og beskyttelse af produktet over længere tid, herunder:
    • Støvtæt pallevikling, top film anvendes
    • Vandtæt pallevikling, top film anvendes
    • UV lys beskyttelse af produktet
    • Sort folie for at tyveri sikre ”dyre” produkter, der om de var synlig let kunne stjæles i distributionsledet mv.
    • Folie med særlige egenskaber som f.eks. rustbeskyttelse mv.
    • Forsegling af produktet
    • Andre variable i vikle processen:
     • Antal top og bund viklinger. Dette reguleres enten på tid eller på antal. Antal er den bedste løsning.
     • Proces cyklus:
      • Bund – top – bund
      • Bund med høj hastighed til Top – Bund
      • Top – bund
      • Bund – mavebælte – top – bund
      • Bund – top – niveau nede under topfolie- pause – top - bund
      • Single niveau

I forhold til de forskellige processer vil det udstyr der finder anvendelse:
 • Manuelt:

  Generelt: Den fysiske dimension som f.eks. højde og håndterings vægt sætter begrænsninger for manuel håndvikling.
  • Håndfilms dispenser for hånd film 450 eller 500mm bredde.
  • Håndfilms håndtag for miniruller 100 til 125mm bredde.
  • Fortrukken håndfilm for direkte vikling uden sekundære værktøj.
 • Semi automatisk:

  Generelt: Den fysiske dimension som f.eks. højde, diameter og håndterings vægt sætter begrænsninger for hvad hver enkelt maskine kan udfører. Hver maskine serie vil typisk have et antal optioner der muliggør øget dimension, vægt og diameter, dette gælder for alle maskiner semi automatisk, automatiske og fuld automatiske.

  Grundlæggende maskine koncepter er

    • Tårn type med drejeskive, pallen drejer
    • Satalite type hvor folie aggregatet føres rundt om pallen.
    • Tårn type med drejeskive med horisontal ruller hvor produkt rulle drejes
    • Kombination af drejeskive, satalite førte aggregater for ekstrem proces hastigheder.

  • Semi automatisk pallevikler EXP-408, hvor man manuelt påsætter folien på pallen inden processen startes og tilsvarende skærer folien når processen er afsluttet. Simple løsning.
  • Semi automatisk pallevikler EXP-108, hvor man manuelt påsætter folien på pallen inden processen startes, men hvor maskinen selv skærer folien når processen er afsluttet. Avanceret løsning.
  • Top film med manuel proces, hvor vikleren har pause funktion
 • Automatisk:

  • Automatisk pallevikler EXP-501 som selv holder folien efter afskæring og selv kan starte processen, så eneste bidrag er pallen der håndteres manuelt med truck, stabler eller pallevogn.
  • Top film med manuel proces eller med automatisk integreret løsning STEP HB 800
 • Fuld Automatisk:

  • Fuld automatisk paller vikler EXP-202A vikler og håndtere pallen uden menneskelig indblanding. Pallen transporteres ind på rullebaner, vikles og transporteres ud efterfølgende. Det er vigtigt at pallen har den nødvendige stabilitet for denne interne transport.
  • Top film som fuld automatisk integreret løsning.
 • Andet udstyr der med fordel kan integreres omkring vikle processen:

  • Vejning af pallen med indbygget vægt i vikleren.
  • Data opsamling omkring den pakkede palle. De indsamlede data indsamles og lagres op imod ERP system ved hjælp af STEP Data Exchange System.
   • Scanning af palle registrerings nr.
   • Vægtfunktion.
   • Opmåling ad dimensioner
   • Billede af pallen
   • Video af pallen 360o rotation
  • Top films dispenser.
  • Top plade for stabilisering af pallen under vikling.
  • Rulle baner på drejeskive og til/afgang for manuel eller automatisk palle skift.
  • Labelopmærkning af pallen.

Typiske proceshastigheder ved valg af maskine type/proces, dog afhængig af sum funktion, palle dimensioner, produkt, film valg mv.

Manuelt: 5-10 paller dagen. En person vil formentlig kunne vikle flere paller per dag men det kan bestemt ikke anbefales som en varig løsning pga. det negative arbejdsmiljømæssige input herfra.
Semi automatisk:        5- 100 paller om dagen
Automatisk: 5-30 paller i timen
Fuld automatisk: 5-45 paller i timen


Fuld automatisk, projekteret fuldoptimale løsninger, op til 70-100 paller i timen 

Avanceret viklings og pakke linjer med indarbejdning af mange proces typer kan sammensættes i projekt specificeret løsnings koncepter og linjer. Der kan i mange tilfælde anvendes flere teknologier, der sikre hvert element udnyttes optimalt, hvorved materiale og energi forbrug minimeres, samt at der indsamles og behandles data, der sikre højre kvalitet og informations niveauer. 

Andre maskine typer og udstyr for vikling: 
Horisontal vikling EXR-401 Rulle vikling STEP Data Exchange System Top film stativ STEP TF 1500
Horisontal vikling
EXR-401
Rulle vikling Data capture pakke
STEP Data Exchange System
Top film stativ
STEP TF 1500


Folie Typer: 

Overordnet betragtning og realitet: 

Der er dyrt at bruge en billig film


Der er yderst vigtigt at den rigtige film anvendes til det rigtige formål, således det sikres man få en pris optimal vikling af sit produkt. Dette valg, starter ved valg af maskine, aggregat type, proces punkt i relation til ens produktions flow, materiale valg og sekundære processer der har indflydelse på hele emballerings processen, blandet stabilitet ved intern flytning fra proces punkt til vikler. 

 • Håndfilm:

  • LDPE cast eller blæst, klar, hvidt, sort, andre farver, Tillægsegenskaber: UV, rust beskyttelse
  • Thickness: 9 to 35my
  • Width: 450-500mm for håndfilm på kerne ø50 – ø76 samt kerneløse typer. Håndruller 75 til 150mm på kerne ø76.
  • Forstræksgrad: almindelig, forstrukken.
 • Maskinfilm:

  • LDPE cast eller blæst, klar, hvidt, sort, andre farver, Tillægsegenskaber: UV bestandig, UV, rust beskyttelse, perforeret, huller, tilført lim mv. 

   • Butene/Hektene typer med korte kæder. LDPE Lav Densitet med begrænset egenskaber omkring styrke og forlængelse. STEP Basic stretch
   • Oktene typer længere og forgrenet kæder. LLDPE Octene Liniær Lav Densitet med gode generelle egenskaber som styrke og forlængelse. STEP Advanced stretch
   • Metallocene typer med mange og vidt forgrenet kæder. Metallocene er en katalysator ikke en monomer som ethylene, men folie produceret hermed giver specielt gode styrke, rive og forlængelses egenskaber. STEP ultimate stretch.
  • Tykkelse: 9 to 35my
  • Bredde: 500mm på kerne ø76mm og yder diameter op til 250mm, almindelig Europæisk oplægning. Jumbo ruller bredde 750mm med ydrediameter op til ø450mm.
  • Forstræksgrad: 100% til 400%, forstrukken. Typiske handelsvarer I Danmark er 150%, 280% og 300% forstræksgrad.
  • Indvendig eller udvendig klæb.
  • Afregning brutto for netto DKK/kg eller brutto for netto DKK/rulle med et antal meter i given tykkelse
  • Oplægning: Maskinfoliepakkes på paller typisk i 2 eller 3 lag opretstående. Folieruller må ikke ligge ned af hensyn til balance, anslåning og krybbe forhold under opbevaring. Hvert lag pakkes typisk med enten 15 (inden for en Euro palle uden udhæng)eller 22 ruller hvor folien pakkes med udhæng på pallen. Andre varianter eksisterer.

Miljø forhold: 

PE materialets sammensætning, er af særlig interesse da dette ofte varmsvejses:

Polyethylene ca. 98 %
Farve pigment ikke giftigt     ca. 1-2 %

Toksiske og reaktions egenskaber:
Polyethylene er kemisk og biologisk inaktiv. Polyethylene kan benyttes direkte i forbindelse med fødevarer. 

Fysisk kontakt: 

Der er ingen risiko, udover den mekaniske. 

Svejsning, limning og trykning af PE materiale: 

Det anbefales af Arbejdstilsynet, at svejsedampe fra plastsvejsning ventileres til det fri, hvor det er muligt. Ved svejsning ved en temperatur under 150 må røg og dampudvikling anses for at være minimal, uden nogen fare. Det anbefales dog altid at sørge for passende udluftning af hensyn til det almindelige velbefindende. 

PE kan friktions svejse og ultralyds svejses uden at der behøves etableret af sugning, da alle svejse dampe ind kables i svejsezonen. 

PE har en lav overfladespænding og kan derfor kun limes og påtrykkes tekst efter behandling af overfladen. 

Brændbarhed: 

Når polyethylen opvarmes i luft, vil materialet smelte ved ca. 109-125. 

Forbrænding: 

Kontrolleret forbrænding anbefales. Når antændt vil materialet fortsætte med at brænde, selv efter at antændelseskilden er fjernet. Dekompositionsprodukterne fra forbrændinger er H20 og CO2 . Hvis afbrændt ved lav tilstedeværelse af ilt vil forbrændingen også producere monooxide, hvilket er giftigt. 

Genbrug: 

PE materialer er velegnet til genbrug.

Forfatter til artiklen:

Gunnar Salbæk

CEO/Industrial Design med mere end 30 års erfaring i fagområdet.