Legal Notice

JURIDISK MEDDELELSE

  1.        GENEREL

1.1 Sal-Tech Easy Packaging v/G. Salbæk (i det følgende- “Sal-Tech”, “vi”, ”os”) med adresse i Tinglev, Eggebækvej 10. med CVR .: DK18429098 via sit websted “sal-tech.dk eller .com” giver USER’S (“dig” ) med oplysninger om dets tjenester og aktiviteter.

1.2 De nuværende generelle betingelser i denne juridiske meddelelse er udelukkende beregnet til at regulere din brug af Sal-Techs websted og alle relaterede websteder ("websted"), der ejes af Sal-Tech Easy Packaging. De nuværende juridiske betingelser dikterer brugen af ​​Sal-Techs websteder, hvor du forventes at læse, og accepterer deres brugsbetingelser.

1.3 Adgang og brug af dette websted forudsætter din komplette og ubetingede aftale med og gyldigheden af ​​hver enkelt af de juridiske vilkår og betingelser, der er angivet heri.

1.4 Du forpligter dig til ikke at bruge webstedet og dets tjenester til at udføre aktiviteter mod loven eller andre uautoriserede formål, der ikke er angivet nedenfor.

1.5 Du rådes til regelmæssigt at kontrollere eventuelle opdateringer for vilkår og betingelser for ændringer eller opdateringer.

 

  1.        BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG

2.1 Begrænset ansvar for Sal-Tech: Du som bruger forstår og accepterer fuldt ud, at når du bruger vores websted, gør du det efter eget skøn og risiko. Vi er på ingen måde ansvarlige for, at webstedet på et tidspunkt er utilgængeligt for vedligeholdelse eller andre formål. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af dets indhold, priser og eller andre aspekter til ændringer.

2.2 Garanti: Sal-Tech kan ikke holdes juridisk ansvarlig for det indhold, der er inkorporeret på vores websted, der kan krænke tredjemands rettigheder, uden at vi i god tro er klar over, at denne overtrædelse er sket. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget som følge af unøjagtigheder eller fejl som følge af indholdet af vores websted.

2.3 Brugen af ​​Sal-Techs websted forpligter dig ikke til at registrere dig for nyhedsbrev, abonnementer eller køb eller produkter/tjenester, men forudsat at du ønsker det, skal du derefter udfylde en simpel formular, hvor du vil er nødt til at acceptere og accepter de generelle vilkår og betingelser, der er angivet heri. 

 

  1.        UAUTORISERET BRUG AF SAL-TECHS WEBSITE

 3.1 Enhver brug af webstedet, der ikke er beregnet til køb af vores produkter eller tjenester, udgør uautoriseret og ulovlig brug af vores websted, hvilket gør dig skyldig i en lovpligtig og/eller strafbar handling og/eller er ansvarlig for civile skader.

3.2 Det er forbudt at sende massive e-mails (spamming) og sende store meddelelser for at blokere netværksserverne (mail bombing).

3.3 Adgangs- og brugsbetingelser for dette websted er strengt styret af den gældende lov og af princippet om god tro, som forpligter dig til at gøre en korrekt brug af webstedet. Enhver handling mod loven eller krænkelse af tredjemands interesser, som en fortrolighedsret, databeskyttelse, intellektuel ejendomsret osv., Er fuldstændig forbudt
.

 

  1.        INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

 4.1.  Alle immaterielle rettigheder forbeholdes Sal-Tech, herunder men ikke begrænset til; ophavsret, patenter, tekster, varemærker, illustrationer, fotos, grafik, filer, designs, arrangementer osv.

4.2   Sal-Techs websted er beskyttet af ophavsret og alt indhold deri. Webstedets indhold, programmering og design er udelukkende beskyttet af ophavsretten, og derfor er gengivelser, distributioner eller transformationer, der kan krænke vores intellektuelle ejendomsret, forbudt.

4.3    Du accepterer udtrykkeligt ikke at:

4.3.1   gengive eller bruge Sal-Techs intellektuelle ejendomsret enten i trykt eller elektronisk form i strid med vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller tilknyttede tredjeparter;

4.3.2   kommercielt udnytte, reproducere, distribuere, transmittere, vise, udgive eller udsende ethvert websteds intellektuelle ejendomsret uden forudgående vores samtykke eller i tilfælde af tredjepartsindhold, rettighedshaveren af ​​sådan intellektuel ejendomsret;

4.3.3   ikke at kræve ejerskab af webstedets intellektuelle ejendomsret helt eller delvist;

4.3.4    ændre webstedets indhold med henblik på genudsendelse til andre websteder;

4.3.5    ændre eller fjerne ethvert varemærke, copyright fra webstedets indhold; og
 
4.3.6  kopiere, gemme eller på anden måde indarbejde webstedsindhold eller intellektuel ejendomsret i ethvert andet websted, elektronisk hentningssystem, offentliggørelse osv.

4.4   Sal-Tech er et registreret varemærke. Det er fuldstændig forbudt enhver ekstern brug af Sal-Tech; dette forbud omfatter både navn og logo, medmindre Sal-Tech udtrykkeligt tillader deres brug. Alle rettigheder forbeholdes.

4.5.  Køberen af ​​Sal-Techs produkter opnår ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret forbundet med det pågældende produkt. Køberen erhverver ingen rettigheder til softwarens kildekode.

4.6   Leverede manualer og tegninger må ikke kopieres eller distribueres uden vores skriftlige samtykke.

4.7    Oversættelser er altid Sal-Techs ejendom og beskyttet af ophavsret
.

 

  1.        FORTROLIGE OPLYSNINGER

 5.1 Alle oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, herunder tegninger og tekniske dokumenter, som Sal-Tech har overdraget til køber ("fortrolige oplysninger"), forbliver Sal-Techs ejendom og skal behandles som en forretningshemmelighed af køberen.

5.2 Fortrolige oplysninger må ikke uden Sal-Techs skriftlige samtykke kopieres, gengives eller overføres til tredjemand eller bruges til andre formål end det, overførslen var beregnet til.

5.3 Fortrolige oplysninger returneres på forlangende til Sal-Tech
.

 

  1.        SEVERABILITET

6.1  Hvis en eller flere bestemmelser i Sal-Techs vilkår og betingelser er ugyldige og/eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelsers gyldighed i dette dokument uændret.

 

  1.        JURISDIKTION  

 7.1   Domstolen i Sønderborg, Danmark har ikke-eksklusiv jurisdiktion til at afgøre enhver tvist, der opstår under eller i forbindelse med aftalen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

  1.        KLAGER

8.1   Klager skal straks meddeles Sal-Tech skriftligt inden for 5 dage efter levering/ordrebekræftelse af produktet og/eller tjenesten.

8.2   En mulig klage suspenderer ikke forfalden betaling, medmindre andet skriftligt er aftalt af Sal-Tech.

8.3   Sal-Tech vil gøre sit yderste for at nå til et mindeligt forlig med køberen, hvis der modtages en klage.